Meteen de juiste draai

voor samenwerken en leren

Waarom kiezen voor Spilbasisscholen?

Onze stichting staat voor openbaar onderwijs en samenwerkingsonderwijs. Onze leerlingen ontmoeten daarbij andere culturen en geloofsovertuigingen. Respect, vertrouwen, ontwikkelingsgerichtheid en uitdagend onderwijs vormen de basis.

Al onze scholen steunen een goed doel

Op onze scholen worden acties gehouden om geld in te zamelen voor een eigen gekozen goed doel.

Op deze manier willen wij kinderen helpen die extra hulp en ondersteuning hard nodig hebben. We maken de leerlingen bewust van situaties waarin leeftijdsgenootjes hun steun goed kunnen gebruiken.
We maken onze leerlingen bewust van situaties waarin leeftijdsgenootjes hun steun goed kunnen gebruiken.

Elk jaar kiest de school een goed doel waaraan zij geld doneren. De afgelopen jaren heeft op veel scholen de stichting Bondeko centraal gestaan.
Juf Rixt Lanting van Het Wilgerijs is nauw betrokken bij deze stichting.
Daarnaast is er op scholen geld ingezameld voor KWF , “Because We Carry”, Bambihof en Het vergeten kind.

Onze scholen