Meteen de juiste draai

voor samenwerken en leren

Schoolvakanties

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt de data voor de zomervakantie, kerstvakantie en meivakantie wettelijk vast. Scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs zijn verplicht zich aan deze data te houden. Alle scholen van Spilbasisscholen vallen onder regio Noord.

Vakantierooster 2017-2018

Eerste schooldag4 september
Herfstvakantie23 oktober t/m 27 oktober 2017
Kerstvakantie25 december 2017 t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie26 februari t/m 2 maart 2018
Goede Vrijdag en Pasen30 maart t/m 2 april 2018
Koningsdag27 april 2018
Meivakantie30 april t/m 11 mei 2018
Pinksteren21 mei 2018
Zomervakantie23 juli t/m 31 augustus 2018

Voor de overige vakanties geeft het ministerie adviesdata. Scholen zijn niet verplicht deze adviesdata te volgen. Voor de data van de schoolvakanties verwijzen wij u naar de website van de school van uw kind.

Kinderopvang

Tussenschoolse opvang
Elke school biedt de mogelijkheid voor de kinderen om tijdens de middagpauze op school over te blijven. Het overblijven wordt op de scholen georganiseerd in samenwerking met beroepskracht(en) van Kinderopvang Dronten of door overblijfouders. Spilbasisscholen biedt de overblijfouders regelmatig de mogelijkheid zich te scholen, daardoor kunnen onze scholen een professionele tussenschoolse opvang aanbieden.

Naschoolse opvang
Op elke school is een regeling voor naschoolse opvang. Dat wil niet zeggen dat de naschoolse opvang per definitie in de school plaatsvindt. Spilbasisscholen heeft voor deze vorm van kinderopvang een convenant afgesloten met Kinderopvang Dronten. Deze organisatie heeft zich gespecialiseerd in de kinderopvang en kan een uitgebreid arrangement van activiteiten aanbieden.

Richtlijnen voor verlof

Vrij van school. In een aantal gevallen kunnen kinderen worden vrijgesteld van leerplicht. Dit noemen we verlof. Kinderen hoeven voor een dag of voor een beperkt aantal dagen dan niet naar school. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om terughoudend te zijn bij het aanvragen van dit verlof. Vraag niet meer verlof aan dan echt noodzakelijk. In het algemeen is het niet in het belang van het kind school te moeten missen!

Cultuur op de basisscholen

Bij Spilbasisscholen wordt cultuuronderwijs mede vorm gegeven in samenwerking met het Centrum voor kunstzinnige  Vorming (CKV). Elke school heeft een geschoolde Intern Cultuurcoördinator (ICC). Deze scholing is landelijk opgezet om het vak Cultuureducatie handen en voeten te geven en binnen de scholen te verankeren.

Cultuureducatie is een vakgebied in opkomst, waar de “traditionele” kunstvakken, erfgoededucatie, een vleugje zaakvakken en een snufje taal samengevoegd worden tot een creatieve eenheid. Cultuureducatie stimuleert kinderen om ander ‘talen te spreken’, waardoor onvermoede talenten boven kunnen komen.